• Informacja o zużytym sprzęcie

1. Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oznakowanego symbolem selektywnego zbierania) łącznie z innymi odpadami.

2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

4. Sprzedawca, dostarczając kupującemu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku można zgłaszać mailowo na adres: info@florina.pl niezwłocznie po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym.

5. Sprzedawca może odmówić przyjęcia:

 • a. zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt; oraz
 • b. niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu, których zbieranie jest zakazane zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.).

6. W powyższych przypadkach kupujący może przekazać zużyty sprzęt do właściwego punktu zbierania zużytego sprzętu lub podmiotu prowadzącego zakład przetwarzania.

7. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Kamiennej Góry i okolic znajdują się między innymi w następujących miejscach:

 • a. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ Sanikom” sp. z o.o.
  Baza Transportowa
  58-400 Kamienna Góra, ul. Towarowa 49
  (+48) 75 64 55 175
  czynne: od poniedziałku do piątku od 6.00 do 17.00, sobota od 9.00 do 13.00;
 • b. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ Sanikom” sp. z o.o.
  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
  58-420 Lubawka, ul. Komunalna 3
  (+48) 75 74 11 298
  czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00, sobota od 10.00 do 14.00.
 • c. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ Sanikom” sp. z o.o.
  Oddział Boguszów-Gorce
  58-370 Boguszów-Gorce, ul. Brzozowa 1
  (+48) 74 84 49 321
  (+48) 74 84 49 322
  czynne: poniedziałek – piątek od 7.00 do 19.00, sobota od 9.00 do 13.00

8. Wszystkie punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępne są po skorzystaniu z wyszukiwarki w państwowym rejestrze BDO pod adresem:

9. Kupujący, bez konieczności zakupu nowego sprzętu, ma możliwość zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, w każdym sklepie o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Jednocześnie sprzedawca oświadcza, że nie prowadzi sklepu, którego powierzchnia sprzedaży poświęcona sprzedaży tego typu sprzętu wynosiłaby co najmniej 400 m2.