• Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient, który dokonał zakupu na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych bez konieczności wskazania przyczyny, ponosząc jedynie koszt odesłania przesyłki. 

Instrukcja zwrotu towaru

Konsument może dokonać zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia zakupu, składając oświadczenie w dowolnej formie.
W celu przyspieszenia procedury zwrotu zalecamy wypełnienie Formularza zwrotu towaru (POBIERZ), który zawiera oświadczenie o zwrocie, przesłanie do drogą mailową, a następnie odesłanie formularza, wraz z towarem oraz oryginałem paragonu, na wskazany poniżej adres, przed upływem 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu

Oświadczenie o zwrocie towaru można złożyć:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@npunkt.pl
  • pisemnie na adres: Npunkt ul. Broniewskiego 24, 58-400 Kamienna Góra

Przed zwrotem towaru, prosimy o kontakt ze Sklepem w celu uzgodnienia szczegółów.

UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek, które zostały odesłane do nas za pobraniem.

Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady zakupionego produktu klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. W tym celu należy wypełnić Formularz reklamacji (POBIERZ FORMULARZ) i przesłać go:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@npunkt.pl
  • pisemnie na adres:  Npunkt ul. Broniewkiego 24 58-400 Kamienna Góra

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego).

UWAGA!

W sytuacji, gdy wada produktu będzie widoczna prosimy o wysłanie fotografii na wyżej wskazany adres mailowy. Po rozpoznaniu sytuacji nasi konsultanci wskażą dalsze kroki reklamacyjne również drogą mailową.
Jeśli dokonali Państwo zakupu produktów elektronicznych, prosimy o nadanie ich na powyższy adres korespondencyjny, tak by nasz serwis mógł rozpoznać wadę na miejscu.

W terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i dostarczenia towaru ustosunkujemy się do niej. O wynikach rozpatrzenia powiadomimy drogą mailową. Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów.

Wszelkie uszkodzenia produktów lub uszkodzenia paczek oraz braki w dostawie należy zgłaszać mailowo lub telefonicznie maksymalnie w ciągu 24 h od chwili otrzymania paczki, o ile protokół szkody nie został sporządzony bezpośrednio w obecności kuriera.

UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek, które zostały odesłane do nas za pobraniem.

Postanowienie dotyczące reklamacji i zwrotów odnoszą się jedynie do klientów będących konsumentami. Oznacza to, że przedsiębiorca, który zakupił towar „na fakturę” będzie go użytkował przy prowadzeniu działalności gospodarczej i tym samym utracił prawo do odstąpienia od umowy.